Dom Zdravlja logo

O Domu Zdravlja

Plan javnih nabavki

Pravilnik o bližem uređivanju javnih nabavki

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

Plan nabavki na koje se ne primenjuju odredbe ZJN za 2024. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2024. od 30.01.2024.

Izmena plana javnih nabavki za 2024. od 30.01.2024.

Izmena plana javnih nabavki za 2024. od 20.03.2024.

Izmena plana javnih nabavki za 2024. od 18.04.2024.

Treća izmena plana nabavki na koje se ne primenjuju odredbe ZJN za 2024. godinu.


Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2023. od 07.04.2023.

Izmena plana javnih nabavki za 2023. od 11.05.2023.

Izmena plana javnih nabavki za 2023. od 20.07.2023.

Izmena plana javnih nabavki za 2023 od 08.11.2023.

Plan nabavki za 2023. godinu

Plan javnih nabavki 2023. godinu – novembar


Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 25.11.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 17.10.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 05.10.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 13.09.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 07.06.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 29.03.2022.

Izmena plana javnih nabavki za 2022. od 09.03.2022.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu


Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 01.02.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 23.04.2021.d

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 09.06.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 02.07.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 18.08.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 07.09.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 01.11.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 26.11.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2021. od 03.12.2021.

Izmena plana javnih nabavki za 2020. od 24.06.2020.

Plan javnih nabavki za 2021. godinu od 05.01.2021.


Izmena plana javnih nabavki za 2020. od 24.06.2020.

Izmena plana javnih nabavki za 2020. od 05.05.2020.

Izmena plana javnih nabavki za 2020. od 25.02.2020.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu od 26.12.2019.


Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 05.11.2019.

Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 09.10.2019.

Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 02.08.2019.

Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 01.07.2019.

Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 07.03.2019.

Izmena plana javnih nabavki za 2019. od 08.02.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu


Izmena plana javnih nabavki za 2018. od 26.07.2018.

Izmena plana javnih nabavki za 2018. od 27.02.2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu


Izmena plana javnih nabavki 2017. od 27.10.2017.

Izmena plana javnih nabavki 2017. od 12.10.2017.

Izmena plana javnih nabavki 2017. od 19.09.2017.

Izmena plana javnih nabavki 2017. od 06.03.2017.

Plan javnih nabavki za 2017. godinu


Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Plan javnih nabavki za 2014. godinu