Kontakt

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, 21 102 Novi Sad

Uprava

Direktor

Prim. dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-020, fax 021/466-297

e-mail: menadzment@dzns.rs

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

dr Ljerka Popov

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-015

e-mail: popov.ljerka@dzns.rs

Pomoćnik direktora za finansije

dipl.ecc Vladislava Tamaš

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-018

e-mail: tamas.vladislava@dzns.rs

Pomoćnik direktora za pravne poslove

Aleksandra Pavlov, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-014

e-mail: pavlov.aleksandra@dzns.rs

Pomoćnik direktora za kvalitet, analizu i planiranje

dr Nina Smiljanić

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-034

e-mail: smiljanic.nina@dzns.rs

Glavni tehničar

Nenad Vukas

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-016

e-mail: vukas.nenad@dzns.rs

Poslovni sekretar

Alina Basarić

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-020

e-mail: menadzment@dzns.rs

Odsek za komunikaciju sa javnošću

Koordinator odseka za komunikaciju sa javnošću

Zorka Baković

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-012, 064 81-89-830

e-mail: domzdravljanspr@gmail.com

Služba opšte medicine

Načelnik službe

dr Mirjana Kolundžić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-781

e-mail: kolundzic.mirjana@dzns.rs

Glavna sestra

Tanja Đurić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-781

e-mail: djuric.tanja@dzns.rs

Služba zdravstvene zaštite dece

Načelnik službe

dr Vesna Vuleković

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-728

e-mail: vulekovic.vesna@dzns.rs

Glavna sestra

vms Biljana Češljević

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-728

e-mail: cesljevic.biljana@dzns.rs

Služba zdravstvene zaštite žena

Načelnik službe

dr Ljiljana Stanišić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-770

e-mail: stanisic.ljiljana@dzns.rs

Glavna sestra

vms Milica Mrđa

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-770

e-mail: mrdja.milica@dzns.rs

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Načelnik službe

dr Sanda Končar

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića

Telefon: 021/4879-

e-mail: koncar.sanda@dzns.rs

Glavna sestra

Dragana Stanković

Objekat: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23

Telefon: 021/4879-541

e-mail: stankovic.dragana@dzns.rs

Služba zdravstvene zaštite radnika

Načelnik službe

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-812

e-mail:

Glavna sestra

vms Dušica Miodragović

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-810

e-mail: miodragovic.dusica@dzns.rs

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Načelnik službe

dr Olgica Jukić-Neatnica

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-846

e-mail: neatnica.olgica@dzns.rs

Glavna sestra

vms Zora Krstin

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-846

e-mail: krstin.zora@dzns.rs

Služba laboratorijske dijagnostike

Načelnik službe

mr ph Irena Franković

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-823

e-mail: frankovic.irena@dzns.rs

Glavni tehničar

vlt Mirjana Zelić Bogdanović

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-827

e-mail: zelic.mirjana@dzns.rs

Služba kućnog lečenja

Načelnik službe

dr Tatjana Pokuševski

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-821

e-mail: pokusevski.tatjana@dzns.rs

Glavni tehničar

vms Miroslava Džalić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-821

e-mail: dzalic.miroslava@dzns.rs

Služba patronaže

Načelnik službe

vms Kristina Nedeljković

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-822

e-mail: nedeljkovic.kristina@dzns.rs

Glavna sestra

vms Svetlana Vidaić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-708

e-mail: vidaic.svetlana@dzns.rs

Služba za pravne i ekonomske poslove

Odsek za knjigovodstvene poslove

Olivera Krulj

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-027

e-mail: krulj.olivera@dzns.rs

Odsek finansijske operative

Brankica Ćurčin dipl. ecc

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-028

e-mail: curcin.brankica@dzns.rs

Odsek za obračun plata

Damir Pinjuh

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-059

e-mail: pinjuh.damir@dzns.rs

Odeljenje javnih nabavki i kontrolinga

Sonja Ćatović

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-030

e-mail: catovic.sonja@dzns.rs

Odsek javnih nabavki

Srđana Kovač, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-031

e-mail: kovac.srdjna@dzns.rs

Odsek za sanitetnsko snabdevanje

Božana Nikolić, doc. dr sci. med.

Objekat: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23

Telefon: 021/4879-737

e-mail: nikolic.bozana@dzns.rs

Odsek za snabdevanje kancelarijskim materijalom

Zoran Sekulić

Objekat: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23

Telefon: 021/4879-733

e-mail: sekulic.zoran@dzns.rs

Odeljenje za pravne i opšte poslove

Gordana Kovačević, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-095

e-mail: kovacevic.gordana@dzns.rs

Odsek za kadrovske poslove

Zvonko Veljković, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-036

e-mail: veljkovic.zvonko@dzns.rs

Odsek za poslove arhive

Svetlana Suvajac Radivojević

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-744

e-mail: suvajac.svetlana@dzns.rs

Tehnička služba

Načelnik službe

Predrag Đorđić, dipl.inž.el.

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-073

e-mail: djordjic.predrag@dzns.rs

Odsek za računarske sisteme i telekomunikaciju

Stevo Grbić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon: 021/4879-076

e-mail: grbic.stevo@dzns.rs

Odsek za zakazivanje pregleda

Snežana Mirković

Objekat: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23

Telefon: 021/4879-000

e-mail: boskov.snezana@dzns.rs

Odsek za medicinski otpad

Jelena Radić

Objekat: Bulevar

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 23

Telefon: 021/4879-043

e-mail: radic.m.jelena@dzns.rs

Odsek za održavanje vozila

Branislav Mandić

Objekat: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77

Telefon:

e-mail: mandic.branislav@dzns.rs

Odsek za održavanje higijene

Ljiljana Janković

Objekat: Jovan Jovanović Zmaj

Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 19

Telefon: 021/4879-498

e-mail: jankovic.ljiljana@dzns.rs

Odeljenje za bezbednost i zaštitu na radu

Nebojša Dragić

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-066

e-mail: dragic.nebojsa@dzns.rs

Odsek za odbranu, obezbeđenje i zaštitu

Miroslava Beronja

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-042

e-mail: beronja.miroslava@dzns.rs

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Gordana Kovačević, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-095

e-mail: kovacevic.gordana@dzns.rs

Srđana Kovač, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-031

e-mail: kovac.srdjana@dzns.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Ivana Nojić, dipl.pravnik

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-103

e-mail: nojic.ivana@dzns.rs

Odsek za internu reviziju

Rukovodilac interne revizije

Dr sc. Neda Terzić

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-050

e-mail: terzic.neda@dzns.rs

Ovlašćeni interni revizor

Anica Bogdanović

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-029

e-mail: bogdanovic.anica@dzns.rs

Ovlašćeni interni revizor

Bojana Đurović

Objekat: Upravna zgrada

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefon: 021/4879-096

e-mail: djurovic.bojana@dzns.rs