Objekti

Radno vreme ambulanti

Prva smena od 07 do 12:30

Druga smena od 12:30 do 18:00

 

Kontakt centar COVID-19