Icon Sluzba opste medicine

Služba kućnog lečenja i nege

Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-764

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Liman


Lekari u Službi kućnog lečenja

Tatjana Pokuševski
dr

Tatjana Pokuševski

specijalista opšte medicine 

Načelnik Službe kućnog lečenja

Telefon: 021/4879-821 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Rosana Milić

specijalista opšte medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Petar Durutović

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Mirjana Špirić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Ivan Antić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Jasna Aćimović

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Svetlana Kašiković Tomić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Tijana Zubac

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Danijela Milanov

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Ivona Tadić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Ina Dobrijević

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Neda Filipović

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Jovana Bašić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Danka Radić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Dragana Grubić

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Svetlana Kravarski Petrović

doktor medicine 

 

Detaljnije
Tatjana Pokuševski
dr

Marijana Golubović

doktor medicine 

 

Detaljnije