Icon Služba za pravne i ekonomske poslove

Služba za pravne i ekonomske poslove

 

 

Služba za pravne i ekonomske poslove obavlja:
pravne, kadrovske, opšte poslove, knjigovodstvene i analitičke poslove, finansijske poslove, poslove odbrane, bezbednosti, zaštite na radu i protivpožarne zaštite, poslove sanitetskog snabdevanja i poslove javnih nabavki.


Adresa: Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Telefon: 021/4879-018, fax: 021/466-297

Načelnik: dipl. ecc Vladislava Tamaš

Službu za pravne i ekonomske poslove čine sledeći odseci:

  • Odsek za opšte poslove 021/4879-082
  • Odsek za kadrovske poslove 021/4879-036
  • Odsek za odbranu, bezbednost, zaštitu na radu i protivpožarnu zaštitu 021/4879-042
  • Odsek za knjigovodstvene poslove 021/4879-027
  • Odsek za finansijske poslove 021/4879-059
  • Odsek javnih nabavki i kontrolinga 021/4879-030
  • Odsek za snabdevanje 021/4879-733