Icon Služba kućnog lečenja

Služba kućnog lečenja i nege

Služba kućnog lečenja je samostalna služba u Domu zdravlja „Novi Sad“ koja organizuje i sprovodi kontinuirano lečenje na nivou primarne zdravstvene zaštite i individualni zdravstveno-vaspitni rad u kućnim uslovima pacijenata koji su nepokretni, pacijenata čije kretanje zahteva pomoć druge osobe kao i pacijenata u terminalnoj fazi bolesti.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-764, 021/4879-821

Načelnik: dr Tatjana Pokuševski

Glavni tehničar: sms Miroslava Džalić

Upućivanje na kućno lečenje vrši izabrani lekar po važećim kriterijumima, a prijem lekar Službe kućnog lečenja nakon obavljene prve posete. Dalju dinamiku poseta određuje zdravstveno stanje pacijenta.

U kući pacijenta se sprovodi:

  • pregled pacijenta u cilju daljeg lečenja uključujući EKG monitoring i određivanje nivoa šećera u krvi prema indikacijama koje postavi lekar u kućnoj poseti
  • propisivanje peroralne i parenteralne terapije,
  • parenteralna terapija (infuziona,intravenska, intramuskularna i supkutana)
  • previjanje rana
  • promena urinarnog katetera

Pored navedenog vrši se i zdravstveno – vaspitni rad i edukacija članova porodice za sprovođenje peroralne terapije, primene transdermalnih flastera i negu nepokretnih pacijenata.

U Službi kućnog lečenja je zaposleno 18 lekara i 57 medicinskih sestara/tehničara i to:

  • 73 u Službi kućnog lečenja
  • 66 medicinskih sestara/tehničara koji rade na sprovođenju terapije i previjanja u kućnim uslovima, kako za pacijente Službe kućnog lečenja, tako i za pacijente Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Službe za zdravstvenu zaštitu radnika i Službe za zdravstvenu zaštitu žena.
  • 19 u timskom delu kućnog lečenja
  • 10 medicinskih sestara u Odseku sterilizacije

U okviru Službe kućnog lečenja je organizovan i rad centralne sterilizacije.

Novi Sad

Služba radi u dve smene od 07 do 20 časova.

Ambulanta dispanzera „Liman“ od 07 do 20 časova.

Ambulanta dispanzera „Futog“ od 13:30 do 20 časova.

Dispanzer u Futogu radi svaki dan posle podne. Lekari su dostupni na telefonima od 18 časova nakon završenog terenskog rada. U slučaju hitnosti pacijenti mogu da se jave na bilo koji broj Službe ponuđen sa sajtu.

 

Vreme za zakazivanje

Prepodne od 09 do 12 časova

Poslepodne od 16 do 19 časova

Telefoni za zakazivanje kućnih poseta:

021/4879-764, 021/4879-766 (trenutno van funkcije)

Broj telefona za hitne slučajeve: 064/80-88-121

Prigradska naselja

Služba radi prepodne od 07 do 13:30.

Telefoni po dispanzerima:

Veternik: 021/823-716

Kisač: 021/829-200

Kać: 021/6211-940

Futog: 021/893-663

Petrovaradin: 021/439-400

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad

Liman image

Služba kućnog lečenja, Dom zdravlja Novi Sad