Icon Služba patronaže

Služba patronaže

Služba patronaže, preventivna služba Doma zdravlja „Novi Sad“ se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva, pružanjem preventivnih zdravstvenih usluga (na terenu) svim stanovnicima koji žive na teritoriji opštine Novi Sad i Sremski Karlovci.


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-822, 021/4879-862

Načelnik: vms Kristina Nedeljković

Glavna sestra: vms Svetlana Vidaić

Služba patronaže, preventivna služba Doma zdravlja „Novi Sad“ se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva, pružanjem preventivnih zdravstvenih usluga (na terenu) svim stanovnicima koji žive na teritoriji opštine Novi Sad i Sremski Karlovci (ukupno 352.348 stanovnika Republički zavod za statistiku, 2013 godina).

Služba je samostalna radna jedinica od 2008. godine u okviru Doma zdravlja i integralni je deo celokupnog zdravstvenog sistema.

Svojim radom Služba patronaže obuhvata porodicu kao celinu i lokalnu zajednicu. Delatnost se obavlja kroz individualni rad, posete porodici i kroz grupni zdravstveno – vaspitni rad. Usluge u porodici se pružaju: trudnicama, babinjarama, novorođenčadima, odojčadima, maloj deci u drugoj, četvrtoj i šestoj godini života, odraslom stanovništvu prema indikacijama na osnovu naloga izabranog lekara, starijim od 65 godina i invalidnim licima. Zdravstveno-vaspitni rad se realizuje u porodici i široj lokalnoj zajednici.

Rad patronažne sestre je zasnovan na praktičnim, naučno pouzdanim društveno prihvatljivim metodama i tehnologijama, determinisan usvojenim procedurama odobrenim od strane Agencije za akreditaciju. Prilikom akreditovanja ustanove Služba patronaže je pohvaljena i ocenjena najvišim ocenama, bez primedbi i sugestija na rad.

Ljudski resursi/kadar – čini 53 polivalentne patronažne sestre

Zdravstvene medijatorke – U Službi su zaposlene 2 zdravstvene medijatorke sa ciljem da se poboljša i unapredi zdravlje i život Romske populacije.

Radno vreme Službe je kao i svih zaposlenih u ustanovi u dve smene i to:

od 07:00 do 13:30 časova i
od 13:30 do 20:00 časova.

Odeljenja/dispanzeri Službe patronaže se nalaze u 21 objekata Doma zdravlja „Novi Sad“, i to:

u 9 gradskih: Bistrica, Vršačka, Jovan Jovanović Zmaj, Liman, Rumenačka, Bulevar, Jug Bogdana, Klisa i Petrovaradin

u 12 prigradskih: Veternik, Futog, Rumenka, Kisač Stepanovićevo, Kać, Kovilj, Budisava, Sremski Karlovci, Sremska Kamenica, Ledinci, Bukovac.

Ukoliko su Vam potrebne usluge Službe patronaže možete se prijaviti telefonom na sledeće brojeve:

Svakog radnog dana od 07 do 20 časova

064/8088-181


ili lično, dolaskom u najbliži dispanzer od 07 do 09 časova ili dolaskom u savetovalište Deca Srbije svakog radnog dana od 07 do 20 časova


Telefonsko savetovalište “Deca Srbije“

U okviru Službe patronaže organizovano je telefonsko savetovalište čiji je osnovni cilj stalno unapređivanje kvaliteta zdravstvene zaštite majke i deteta odnosno podrška trudnicama da ostvare zdravo materinstvo, edukacija porodilja za pravilnu negu i brigu o deci, pomoć i saveti roditeljima za negu bolesne dece.

U savetovalištu rade iskusne patronažne sestre koje su tu da Vam pomognu.
Kontakt telefon 064/8088181, svakog radnog dana od 07-20 časova.
Ukoliko imate sugestije, primedbe ili pohvale na rad Službe patronaže, pišite nam

nedeljkovic.kristina@dzns.rs

S ljubavlju
Vaše patronažne sestre


Pridružite nam se na Yammer platformi Patronaža Srbije putem linka

Liman image

Služba patronaže, Dom zdravlja Novi Sad

Liman image

Služba patronaže, Dom zdravlja Novi Sad