Icon Služba zdravstvene zaštite radnika

Služba zdravstvene zaštite radnika

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika se bavi preventivno-kurativnom delatnošću. Rad se odvija u Odeljenjima izabranog lekara


Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad

Telefon: 021/4879-810, fax: 021/469-845

Načelnik: Prim. dr sci. med. Olesja Nedić

Glavna sestra: vms Dušica Miodragović

Preventivna delatnost

 • Proučava uslove rada i radne sredine i njihov uticaj na zdravlje radnika
 • Vrši pregled i analizu radnog mesta, procenu rizika na radnom mestu i određuje mesto sa povećanim rizikom
 • Predlaže mere za sanaciju postojećih rizika i stalni nadzor nad uslovima rada i zdravljem radno aktivne populacije
 • Obavlja prethodne i periodične preglede radnika koji rade na mestima sa povećanim rizikom
 • Ocenjuje radnu sposobnost prilikom zaposlenja
 • Utvrđuje sposobnost za polaganje vozačkog ispita svih kategorija
 • Utvrđuje sposobnost za nošenje oružja
 • Utvrđuje sposobnost za dalje školovanje
 • Utvrđuje sposobnost za starateljstvo nad drugim licima
 • Izdaje lekarska uverenja na zahtev pojedinca ili poslodavca za: sud, stambene komisije, osiguravajuće zavode i dr.
 • Radi ekspertize radne sposobnosti
 • Analizira povrede na radu i profesionalna oboljenja i predlaže mere prevencije
 • Bavi se zdravstveno vaspitnim radom, a sve u cilju očuvanja radne sposobnosti i sprečavanju invalidnosti

Rad se odvija u preventivnom odeljenju „Jovan Jovanović Zmaj“

Kurativna delatnost

 • Preko izabranog lekara bavi se proučavanjem i očuvanjem zdravstvenog stanja radno aktivnog stanovništva
 • Bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom, a sve u cilju očuvanja radne sposobnosti i sprečavanja invaliditeta
 • Sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja
 • Sprovodi preventivne aktivnosti (sistematski pregledi, planirani razgovori, vakcinacija, rad u maloj grupi, radionica) radno aktivne populacije
 • Prati povrede na radu i van rada, profesionalne bolesti i hronične bolesti
 • Bavi se ocenom privremene nesposobnosti za rad, odsustva sa posla i predlaže mere za smanjenje apsentizma
 • Predlaže i upućuje organima veštačenja za ocenu radne sposobnosti

 

Rad se odvija u Odeljenjima izabranog lekara

Odeljenje izabranog lekara „Liman“ sa ordinacijama
Odeljenje izabranog lekara „Jovan Jovanović Zmaj“ sa ordinacijama
Odeljenje izabranog lekara „Dunavska“ sa ordinacijama
Odeljenje izabranog lekara „Novo naselje“ sa ordinacijama