Dom Zdravlja logo

O Domu Zdravlja

Menadžment

Adresa: Bulevar cara Lazara 75

Telefoni: 021/4879-020

Fax: 021/466-297

e-mail: menadzment@dzns.rs

Direktor

Prim. dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped

Rođen je u Vrbasu 1961. godine. Pohađao je osnovnu školu „Jovan Popović“ i Srednju medicinsku školu „7. April“ u Novom Sadu, gde je nastavio i studije na Medicinskom fakultetu. Diplomirao je 1990. godine, a naredne godine položio državni ispit. Od 1992. godine je zaposlen na Institutu za hirurgiju, na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz ortopedske hirurgije i traumatologije je položio 1996. godine.

U toku profesionalnog bavljenja hirurgijom, samostalno je obavio više hiljada operativnih zahvata, a po broju komplikovanih (artroplastične i revizione operacije) ubrajaju ga među najprestižnije hirurge-ortopede u našoj zemlji. Autor je i koautor više stručnih radova iz oblasti ortopedije i traumatologije. Učestvovao je i u izradi i objavljivanju nekoliko monografija iz uže oblasti svojeg stručnog delovanja.

Kao predavač po pozivu, održao je više predavanja u Srbiji i regionu. Usavršavao se u mnogim renomiranim ustanovama u svetu, od kojih je najznačajniji šestomesečni boravak i rad, kao istraživač po pozivu, u Nacionalnom institutu za javno zdravlje Betesda Merilend SAD. Od 27. marta 2015. godine nalazi se na mestu v.d. direktora Doma zdravlja „Novi Sad“, a septembra 2015. godine je izabran za direktora Doma zdravlja „Novi Sad“. Govori engleski jezik. Otac je troje dece.

Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

dr Ljerka Popov

Rođena je 1963. godine u Sonti. Srednju medicinsku školu je završila u Somboru, a Medicinski fakultet u Novom Sadu 1990. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završila u Novom Sad 1996. U Domu zdravlja „Novi Sad“ radi od 1994. godine, a od 1996. godine radi kao ginekolog-akušer. Bila je načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena u periodu od februara 2014. do maja 2015. godine kada je postala pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost. U 2014. godini je bila rukovodilac projekta „Zdrava Novosađanka – srećna Novosađanka“. Trenutno je rukovodilac projekta „Škola roditeljstva“. Govori engleski jezik. Udata je i majka troje dece.

Pomoćnik direktora za kvalitet, analizu i planiranje

dr Nina Smiljanić

Rođena je 1972. godine u Zagrebu gde je završila osnovnu i srednju školu a Medicinski fakultet završava u Novom Sadu. Posle završetka studija radi kao lekar opšte prakse u Domu zdravlja „Bečej“ 2004. godine prelazi u Dom zdravlja „Novi Sad“ gde radi u ambulanti u Sremskim Karlovcima. Od 2005. godine je na specijalizaciji iz socijalne medicine koju obavlja u Institutu za javno zdravlja Vojvodine. Po završetku specijalizacije, od 2008. godine je šef Odeljenja za socijalnu medicinu u Domu zdravlja „Novi Sad“. Višegodišnja je predsednica Komisije za unapređenje kvaliteta i Koordinator za akreditaciju. Član je predsedništva Sekcije za socijalnu medicinu, Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Aktivno učestvuje na kongresima, stručnim sastancima, radnim grupama iz oblasti delovanja socijalne medicine, kvaliteta, medicinske statistike i informatike. 2016. godine je završila užu specijalizaciju iz medicinske informatike koju je upisala na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Majka je dvoje dece.

Glavni tehničar

vmt Nenad Vukas

Rođen je 1964. godine. Zvanje medicinskog tehničara je stekao u Srednjoj medicinskoj školi „7 april“ u Novom Sadu. Diplomirao je na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Zemunu. Od 1985. godine je zaposlen u Domu zdravlja „Novi Sad“ – Služba hitne medicinske pomoći.

Više godina je obavljao poslove glavnog medicinskog tehničara u službi, a potom i u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad. Od 2013. do 2015. godine radi na poslovima pomoćnika glavne medicinske sestre Doma zdravlja „Novi Sad“. Organizator je i učesnik sanitetskog obezbeđenja velikog broja masovnih skupova i međunarodnih festivala. Instruktor je sa licencom i predavač na kursevima iz pružanja prve pomoći. Inicijator i učesnik u projektu postavljanja AED aparata na javnim mestima u Novom Sadu. Od januara 2015. godine obavlja poslove glavnog medicinskog tehničara Doma zdravlja. Oženjen je i otac troje dece.