Icon Sluzba opste medicine

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Ambulanta: Liman

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia

Telefon: 021/4879-846

Prikazi na mapi

Radno vreme

Ponedeljak: 07:00-20:00

Utorak: 07:00-20:00

Sreda: 07:00-20:00

Četvrtak: 07:00-20:00

Petak: 07:00-20:00

Subota: Jovan Jovanović Zmaj

Subota: 07 - 13:30


Lekari specijalisti

Olgica Jukić Neatnica
dr

Olgica Jukić Neatnica

specijalista interne medicine subspecijalista ishrane 

Načelnik Službe za specijalističko-konsultativnu delatnost

Telefon: 021/4879-846 

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Dragana Gvozdanović

specijalista interne medicine - kardiolog 

Telefon: 021/4879-816  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Dejan Macanović

specijalista interne medicine 

Šef odeljenja

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Dragan Petković

specijalista interne medicine 

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Tatjana Kvrgić

specijalista interne medicine 

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Jelena Petrić

specijalista interne medicine 

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Vladimir Kupusinac

specijalista interne medicine 

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Bojana Siriški

specijalista interne medicine 

Telefon: 021/4879-835  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Srđan Mrđen

specijalista radiolog 

Šef odeljenja radiologije

Telefon: 021/4879-721  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Maja Škrbić

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Jasmina Žigmanović

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Alinka Ivanov

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Marija Polc

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Sofija Sekulić

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Emina Tomić

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica

Ksenija Mrđen

specijalista radiolog 

Telefon: 021/4879-724  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Natalija Radulović

specijalista neuropsihijatar 

Šef odeljenja neuropsihijatrije

Telefon: 021/4879-842  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Nevena Terzić Malenčić

specijalista psihijatar 

Telefon: 021/4879-844  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Vesna Srdanov

specijalista psihijatar 

Telefon: 021/4879-842  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Vanja Prodić

specijalista psihijatar 

Telefon: 021/4879-844  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
Mr.sci.med.

Ivanka Tanasijević Filipov

specijalista oftalmolog 

Šef odeljenja oftalmologije

Telefon: 021/4879-855  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Aca Vesić

specijalista oftalmolog 

Telefon: 021/4879-854  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Milica Ivković Miladinović

specijalista oftalmolog 

Telefon: 021/4879-855  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Jelena Rebić

specijalista oftalmolog 

Telefon: 021/4879-854  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Zorica Jakišić

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 

Šef odeljenja fizikalne medicine

Telefon: 021/4879-732  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
Prim.dr sci.med.

Predrag Filipov

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 

Telefon: 021/4879-732  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Tatijana Stojanović

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije 

Telefon: 021/4879-739  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Borko Vukosav

specijalista medicine sporta 

Šef odeljenja sportske medicine

Telefon: 021/4879-866  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
Prim.dr

Zoran Šarčević

specijalista medicine sporta 

Telefon: 021/4879-866  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Slavica Keco

specijalista medicine sporta 

Telefon: 021/4879-866  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Nemanja Mirnić

specijalista medicine sporta 

Telefon: 021/4879-866  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Jadranka Janković

specijalista dermatovenerolog 

Šef odeljenja dermatovenerologije

Telefon: 021/4879-857  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Milorad Ostojić

specijalista orl 

Telefon: 021/4879-850  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Aleksandra Mihajlović

specijalista orl 

Telefon: 021/4879-850  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Natalia Topolska

specijalista orl 

Telefon: 021/4879-850  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dipl.

Danijela Radošević

diplomirani psiholog 

Telefon: 021/4879-870  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dr

Biljana Petrović

specijalista socijalne medicine 

Šef Odeljenja socijalne medicine

Telefon: 021/4879-035  

Detaljnije
Olgica Jukić Neatnica
dipl. kineziterapeut

Ivana Kaćanski

zdravstveni saradnik 

Telefon: 021/4879-869  

Detaljnije