Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Odvikavanje od pušenja zasniva se na primeni psihoterapijsko-edukativnog modela odvikavanja od pušenja. Program SOP-a traje pet dana, a u okviru tog uvodnog programa nastoji se pomoći polaznicima da prestanu pušiti. Iako se model odvikavanja temelji na radu u grupi, rad u SOP-u usmeren je prema svakom pojedincu, od spoznavanja motivacije pojedinca za prestanak pušenja, preko određivanja tipa pušača do analize dosadašnjih neuspeha i pronalaženja novih motiva. Pojedinačno se analiziraju prednosti prestanka pušenja, važnost pozitivnog razmišljanja i vizualizacija sebe kao nepušača.

Polaznici grupe uče o pravilnoj ishrani, važnosti fizičke aktivnosti itd. Važno je polaznike povremeno pozvati telefonom kako bi im pružili podršku, a i evaluirali rezultate rada. Kontrolni sastanci se održavaju nakon mesec dana, tri meseca, šest meseci i godinu dana kada apstinent postaje nepušač.

Iako su prednosti prestanka pušenja svima dobro poznate, velik broj pušača teško uspeva prestati. Najčešće se to događa zbog adiktivnog svojstva kojeg ima nikotin. Osim navike i fizičke zavisnosti kod pušača se razvija i psihološka zavisnost. Prilikom pokušaja odvikavanja od pušenja kod većine pušača javljaju se karakteristični simptomi koji čine tzv. «Nikotinski apstinencijski sindrom» koji je uveden i u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (MKB) u kategoriju mentalnih poremećaja.

 

Kratka intervencija za odvikavanje od pušenja

Koliko će osoba biti uspešna u prestanku pušenja zavisi i o njegovoj motivaciji za prestanak, o stepenu zavisnosti kao i o podršci koju dobija dok prolazi kroz rad savetovališta za odvikavanje od pušenja. Razviti dobro senzibilnu grupu podrške u kojoj polaznici razmenjuju svoja iskustva, raspravljaju o pojedinačnim problemima vezanim za odvikavanje od pušenja i nastoje međusobno jedan drugome pomoći da istraju u svojoj odluci je put uspeha ka ostavljanju cigareta.

Za prestanak pušenja mogu biti efikasne kratkotrajne terapijske intervencije, poput saveta izabranog lekara, ali su još efikasnije intenzivne bihevioralne intervencije, – grupna terapija.

Savetovanje putem telefonske linije pomoći SOS “LINIJA BEZ DIMA”064/8088035 kao i Fejsbuk stranica “MREŽA BEZ DIMA” pomaže da se predupredi relaps i da se pomogne pušačima da prevaziđu apstinencijalnu krizu Postoje jasni dokazi da je grupna terapija za pomoć pri odvikavaju od pušenja efikasna za određenu grupu pušača kojima taj oblik terapije odgovara.

Jasno je da svim pušačima ne odgovara isti program za pomoć pri odvikavanju, ali postoje pušači koji trebaju pomoć i podršku koju im omogućavaju strukturirani programi kao što je Petodnevni program DZ “Novi Sad” po dr Mekfarlandu i Folkenbergu.

Grupe se formiraju jednom mesečno, zakazivanje je putem telefona:


Telefoni:

021/4790-668

064 80 88 120


Email:

cpznovisad@gmail.com


Lokacija:

Rumenačka 102


 

Radno vreme preventivnog centra

Ponedeljak

13:30-20:00

Utorak

07:00-13:30

Sreda

07:00-13:30

Četvrtak

07:00-13:30

Petak

13:30-20:00