Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište razvojne pedijatrije

Odeljenje Savetovališta razvojne pedijatrije osnovano je pri Službi za zdravstvenu zaštitu dece 07.07.2004. godine.

Ciljna grupa su mu deca uzrasta od rođenja do navršenih 6 (10) godina, deca pod rizikom i deca ometena u razvoju, a cilj u radu je blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika, intenzivno praćenje rasta i razvoja te dece, obezbeđenje stimulativnog tretmana i u slučaju potrebe upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite dece sa smetnjama u PMR-u.

Lokacija:

Zmaj Ognjena Vuka 19, soba 121.

Telefon:

021/4879-451

Radno vreme:

svakog radnog dana od 07 do 20 časova

Nalazi se u posebnim prostorijama u objektu Zmaj Ognjena Vuka br.19, radno vreme je od 07 do 20 časova, od ponedeljka do petka. Pregledi u Savetovalištu se zakazuju. Kadar Savetovališta čine jedan logoped, jedan defektolog-reedukator, tri psihologa, dva pedagoga i jedna pedijatrijska sestra.