Izabrani pedijatar

  • dr Branislav Đurđević
  • specijalista pedijatar

Služba zdravstvene zaštite dece

Lokacija: Vase Stajić,

Adresa: Vase Stajića 5, Novi Sad, Srbija,

Email: djurdjevic.branislav@dzns.rs

Telefon: 021/4879-350

Timska sestra: Jelica Paunić

Rođen sam 1961. godine u selu Gornji Vijačani, BIH. Gimnaziju sam završio u Subotici, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Banja Luci 1987. godine. Od 1988. godine sam zaposlen kao lekar u Garnizonskoj ambulanti Subotica. 1990. godine prelazim u Dečiji dispanzer Doma zdravlja Subotica gde radim do oktobra 2001. godine kada prelazim u Dom zdravlja ’’Novi Sad’’. Specijalizaciju iz pedijatrije završio sam na Institutu za majku i dete Novi Beograd 1997. godine, a usmeni subspecijalistički ispit iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom sam položio 1998. godine na Klinici za dečiju neurologiju i psihijatriju u Beogradu. Sada radim u Razvojnom savetovalištu dečije službe Doma zdravlja ’’Novi Sad’’ sa decom kod koje postoji sumnja ili su već ispoljeni znaci poremećaja i zastoja u neurofiziološkom rastu i sazrevanju. 10 godina se bavim elektroencefalografijom i epileptologijom. Oženjem sam i imam dve ćerke.