Dom Zdravlja savetovalista ico

Savetovališta

Savetovalište razvojne pedijatrije

Odeljenje Savetovališta razvojne pedijatrije osnovano je pri Službi za zdravstvenu zaštitu dece 07.07.2004. godine.

Ciljna grupa su mu deca uzrasta od rođenja do navršenih 6 (10) godina, deca pod rizikom i deca ometena u razvoju, a cilj u radu je blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika, intenzivno praćenje rasta i razvoja te dece, obezbeđenje stimulativnog tretmana i u slučaju potrebe upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite dece sa smetnjama u PMR-u.

Lokacija:

Zmaj Ognjena Vuka 19, soba 121.

Telefon:

021/4879-451

Radno vreme:

svakog radnog dana od 07 do 20 časova

Nalazi se u posebnim prostorijama u objektu Zmaj Ognjena Vuka br.19, radno vreme je od 07 do 20 časova, od ponedeljka do petka. Pregledi u Savetovalištu se zakazuju, a kadar Savetovališta čine dva specijaliste pedijatra od kojih je jedan neurofiziolog i epileptolog sa radom i u EEG Kabinetu, a drugi specijalista pedijatar je edukovan iz mentalne higijene. U Savetovalištu su dva logopeda, dva defektologa-reedukatora, dva psihologa i 4 pedijatrijske sestre.

U proceduri je nabavka ultrazvučnog aparata za rano otkrivanje deformiteta kukova kod odojčadi i male dece, kao i ultrazvučnih pregleda mozga i abdomena. Ove preglede će obavljati pedijatri u zakazanim terminima u prostorijama Savetovališta razvojne pedijatrije u Zmaj Ognjena Vuka br.19.