Vanstandardne usluge logo

Vanstandardne usluge

Cenovnik

Cenovnik vanstandardnih usluga

Preuzmi cenovnik
 1. Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa (administrativni i sl. poslovi)
  2.000,00
 2. Lekarsko uverenje za otvaranje firmi, rad u prosveti i sl.
  2.600,00
 3. Lekarsko uverenje na lični zahtev, Sud
  3.000,00
 4. Lekarsko uverenje za maloletnike za stupanje u brak
  2.600,00
 5. Lekarsko uverenje kod usvajanja dece i starateljstvo
  2.600,00
 6. Lekarsko uverenje za smeštaj u dom za stare ustanove socijalne zaštite
  2.400,00
 7. Lekarsko uverenje za vozače "A", "B", "F" i za vraćanje "A", "B", "F" kategorije
  2.500,00
 8. Lekarsko uverenjeza vozače "C", "D", "E" i za vraćanje "C", "D", "E" kategorije
  4.000,00
 9. Lekarsko uvsrenje za TAKSI vozače i instruktore (zaposlenje)
  4.000,00
 10. Lekarsko uverenje za TAKSI vozače i instruktore za SUP
  4.000,00
 11. Lekarsko uvsrenje za rukovaoce građevnnsknm mašinama i brodare (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.000,00
 12. Lekarsko uverenje za rad na visini (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.500,00
 13. Lekarsko uverenje za radnike obezbeđenja uz nošenje oružja (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.000,00
 14. Lekarsko uverenje za vatrogasce (zaposlenje - plavo uverenje)
  4.500,00
 15. Lekarsko uverenje za smeštaj u đački ili studentski dom
  2.000,00
 16. Lekarsko uverenje za Stambenu komisiju
  3.000,00
 17. Lekarsko uverenje za preventivni oporavak
  600,00
 18. Lekarsko uverenje za Osiguravajući zavod
  3.000,00
 19. Upućivanje na Invalidsku komisiju na lični zahtev ili na zahtev Poslodavca
  5.000,00
 20. Ekspertizna ocena radne sposobnosti - 3 člana
  8.000,00
 21. Ekspertizno mišljenje spec.medicine rada o preostaloj radnoj sposobnosti osoba evidentiranih na tržištu rada
  2.000,00
 22. Učešće spec.medicine rada u Komisiji Poslodavca za solidarnu pomoć (po korisniku pomoći)
  600,00
 23. Veštačenje spec.medicine rada na zahtev Poslodavca (po korisniku usluge)
  2.000,00
 24. Zdravstvena predavanja na zahtev Poslodavca (po slušaocu)
  1.000,00
 25. Obuka iz prve pomoći zaposlsnih u preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima, po zahtevu poslodavca, po jednom školskom času po zaposlenom
  600,00
 26. Učešće spec.medicine rada u izradi akta o proceni rizika (po radnom mestu)
  3.000,00
 27. Ocena i ugvrđivanje posebnih zdravstvenih sposobnosti na radnim mestima sa povećanim rizikom (po radnom mestu)
  2.000,00
 28. Savetovanje korisnika usluge (Poslodavca) pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog (po zaposlenom)
  2.000,00
 29. Analiza povreda na radu - profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom na zahtev Poslodavca - do 100 zaposlenih radnika - preko 100 zaposlenih radnika
  20.000,00 / 40.000,00
 30. Analiza morbiditeta zaposlekih na zahtev Poslodavca do 100 zaposlenih radnika - preko 100 zaposleikh radnika
  20.000,00 / 40.000,00
 31. Analiza bolovanja zaposlenih - na zahtev Poslodavca, do 100 zaposlenih radnika, preko 100 zaposlenih radkika
  20.000,00 / 40.000,00
 32. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00
 33. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (ekon,pol,kult,umet,inform,šumar,maš,elektrote,građ, trgo,ugosti,turiz,hidrometreor,medici,lič.usluge)
  1.250,00
 34. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (saobraćajni teh. sa B kategorijom)
  1.250,00
 35. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (vozač motornih vozila)
  2.000,00
 36. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (rukovanje građevinskim i poljoprivrednim mašinama, brodadnja, građevinarstvo, mašin;hemij. nemetali i grafič.) uz rad na visini
  2.250,00
 37. Lekarsko uverenje za upis u Višu školu ili fakultet (bez specifičnih elemenata pregleda)
  2.000,00
 38. Lekarsko uverenje za upis u Višu školu i Fakultet (sa specifičnim elementima pregleda)
  3.000,00
 39. Pregled spec.medicine rada (izrada programa dodatnih spec.pregleda, opšte klin.pregled, tumačenje dop.rez.analiza, donošenje zaključaka, izveštaja o zdravstvenom stanju radnika)
  800,00
 40. Lekareko uverenje za državljanstvo
  2.400,00
 41. Lekarsko uverenje za zaposlenje vozača profesionalca A, B, C, D, E kategorije
  4.000,00
 42. Lekarsko uverenje za upis u Višu pedagošku školu
  2.600,00
 43. Izrada akta o proceni rizika - po radnom mestu
  5.000,00
 44. Lekarsko uverenje za podizanje kredita
  3.000,00
 45. Lekarsko uverenje za rad sa strankama
  2.600,00
 46. Lekarsko uverenje za lica sa faktorom otežanog zapošljavanja
  3.000,00
 47. Lekarsko uverenje za rad u inostranstvu
  5.000,00
 48. Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika
  2.500,00
 49. Duplikat lekarskog uverenja
  2.000,00
 50. Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom (ostala)
  4.500,00
 51. Ostala uverenja (telefon...)
  2.000,00
 52. Obilazak radnog mesta sa Licem za bezbednost i zdravlje na radu
  2.500,00
 53. Pregled logopeda za upis studenata na Pedagošku Akademiju
  500,00
 54. Obuka iz prve pomoći za vozače
  3.000,00
 55. Lekarsko uverenje za utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica držanje i nošenje oružja
  4.000,00 + cena spec. lab. za psihoatkivne supstance
 56. Lekarsko uverenje za licencu radnika fizičko tehničkog obezbedjenja po Zakonu o privatnom obezbedjenju
  4.000,00
 57. Lekarsko uverenje za licencu radnika fizičko tehničkog obezbedjenja po Zakonu o privatnom obezbedjenju (rad na visini)
  4.500,00
 58. Kopija elektronskog ili papirnog kartona na lični zahtev
  200,00
 59. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton na donetom obrascu
  1.000,00
 60. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 61. Drugo mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00
 62. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 63. Drugo mišljenje lekara opšte medicinena zahtev pacijenta
  1.000,00
 1. Buka
  3.500,00
 2. Visoka temperatura
  3.000,00
 3. Niska temperatura
  3.000,00
 4. Nejonizujuće zračenje
  3.000,00
 5. Prašina
  3.500,00
 6. Olovo
  3.500,00
 7. Nitrozni gasovi
  3.500,00
 8. Ugljenmonoksid
  4.000,00
 9. Alifatski ugljovodonici
  3.500,00
 10. Halogeni derivati
  4.000,00
 11. Nitro i amino derivati benzina
  3.600,00
 12. Pesticidi
  4.000,00
 13. Težak fizički rad
  3.600,00
 14. Rad na visini
  4.500,00
 15. Unutrašnji saobraćaj
  4.000,00
 16. Radnici obezbeđenja uz nošenje oružja
  4.000,00
 17. Prethodni pregled za žene - komunalna policija
  5.500,00
 18. Prethodni pregled za muškarce - komunalna policija
  5.200,00
 19. Rad u uslovima vibracija
  3.500,00
 20. Rad u uslovima buke i vibracija
  4.000,00
 21. Biološke štetnosti
  3.000,00+cena spec.lab.analiza
 22. Toksikologija
  4.500,00+cena spec.lab.analiza
 23. Upravljanje zahteviim sistemima
  4.000,00+cena spec.lab.analiza
 24. Rad u nehigijenskim uslovima u prisustvu vlage, neprijatnih mirisa i isparenja
  3.500,00
 25. Rad pod zemljom
  4.500,00
 26. Rad noću
  3.500,00
 27. Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  3.000,00
 28. Administrativni poslovi i rad sa računarom
  3.500,00
 29. Jonizujuće zračenje
  6.500,00+cena spec.lab.analiza
 30. Vilinhlorid
  4.500,00
 1. Buka
  3.500,00
 2. Visoka temperatura
  3.000,00
 3. Niska temperatura
  3.000,00
 4. Prašina
  3.000,00
 5. Nitrozni gasovi
  3,500.00 + cena spec. lab. analiza
 6. Ugljenmonoksid
  3,700.00 + cena spec. lab. analiza
 7. Alifatski ugljovodonici
  3,500.00 + cena spec. lab. analiza
 8. Halogeni derivati
  4,500.00 + cena spec. lab. analiza
 9. Nitro i amino der.benzina
  4,500.00 + cena spec. lab. analiza
 10. Pesticidi
  4,500.00 + cena spec. lab. analiza
 11. Težak fizički rad
  3.200,00
 12. Rad na visini
  4.500,00
 13. Unutrašnji saobraćaj
  4.000,00
 14. Radnici obezbeđenja uz nošenje oružja
  4.000,00
 15. Periodični pregledi za žene - komunalna policija
  5.100,00
 16. Periodični pregledi za muškarce - komunalna policija
  4.800,00
 17. Rad u uslovima vibracija
  3.500,00
 18. Nejonizujuće zračenje
  3.000,00
 19. Rad u uslovima buke i vibracija
  4.000,00
 20. Biološke štetnosti
  3 000,00 + cena spec.lab.analiza
 21. Toksikologija
  4 500,00 + cena spec.lab.analiza
 22. Upravljanje zahtevnim sistemima
  4 000,00 + cena spec.lab.analiza
 23. Rad pod zemljom
  4.500,00
 24. Rad noću
  3.100,00
 25. Rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima
  3.000,00
 26. Administrativni poslovi,rad sa računarima
  3.000,00
 27. Rad u nehigijenskim uslovima u prisustvu vlage, neprijatnih mirisa i isparenja
  3.000,00
 28. Vinilhlorid
  4.500,00 + cena spec. lab.analiza
 29. Olovo
  3.500,00 + cena spec. lab. analiza
 30. Jonizujuće zračenje
  6,500.00 + cena spec. lab.analiza
 1. Antropometrija (TT, TV, BMI)
  130,00
 2. Respiratorni upitnik
  400,00
 3. Specifični upitnik za alergije
  400,00
 4. Upitnik o prethodnim bolestima, navikama, alergijama
  400,00
 5. Upitnik Q16
  400,00
 6. Upitnik za rad u buci
  400,00
 7. Upitnik za rad sa vibracijama
  400,00
 8. Upitnik za koštanomišićne tegobe
  400,00
 9. Detaljan pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, kože i nokata
  200,00
 10. Detaljan pregled kože i sluzokože
  200,00
 11. Detaljan pregled sluzokože gornjih respiratornih puteva, usne duplje, vilice i kože
  200,00
 12. Testiranje čula ravnoteže (senzibilisani rombergov test, ispitivanje nistagmusa, test mimopokazivanja i kompasni hod)
  200,00
 13. Ispitivanje senzibiliteta za bol, dodir, vibracije
  200,00
 14. Ispitivanje senzibilnosti za bol, dodir i temperaturu na gornjim i donjim ekstremitetima
  200,00
 15. EKG
  250,00
 16. Harvard step test sa registrovanjem EKG, pulsa i krvnog pritiska pre i posle testa
  600,00
 17. Ispitivanje tremora: potpis,crtanje kruga, kvadrata, spirale
  200,00
 18. Spirometrija sa krivom protok volumena
  250,00
 19. Audiometrija
  250,00
 20. Savetovanje o preventivnim merama za očuvanje sluha i uputstva za upotrebu ličnih zaštitnih sredstava (opreme)
  200,00
 21. Ortorater
  250,00
 22. Ispitivanje čula mirisa
  150,00
 23. Ispitivanje čula ukusa
  150,00
 24. Phalenov test
  300,00
 25. Alenov test
  300,00
 26. Ispitivanje snage grupe mišića angažovanih u statičkom radu
  200,00
 27. Dinamička kožna termometrija (Kold test)
  300,00
 28. Dinamometrija
  300,00
 29. Anamneza
  150,00
 30. Ciljana anamneza
  150,00
 31. Vestibularis
  300,00
 32. Konsultativni pregled neuropsihijatra u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00
 33. Konsultativni pregled oftalmologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00
 34. Konsultativni pregled otorinolaringologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00
 35. Konsultativni pregled psihologa u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  300,00
 36. Konsultativni specijalistički pregled u okviru prethodnih i periodičnih pregleda (internista, pulmolog, ginekolog...)
  300,00
 37. Opšti deo programa prethodnih pregleda
  3.000,00
 38. Opšti deo programa periodičnih pregleda
  2.600,00
 39. RTG pluća u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00
 40. RTG šake u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00
 41. RTG donje vilice u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00
 42. Ultrasonografija abdomena u okviru prethodnih i periodičnih pregleda
  400,00
 1. Usluge komisije za kategorizaciju dece ometene u razvoju
  10 % od prosečne mesečne zarade isplaćene u gradu Novom Sadu
 2. Određivanje konstitucionog homeopatskog leka - 1 čas 30 minuta
  6.000,00
 3. Kontrola posle uzimanja konstitucionog leka - 1 čas
  4.000,00
 4. Određivanje akutnog homeopatskog leka - 30 minuta
  2.000,00
 5. Homeopatska konsultacija - 30 minuta
  2.000,00
 6. Kratka poseta - 15 minuta
  1.000,00
 7. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Prvi pregled pedijatra (novorođenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece)
  700,00
 2. Ponovni pregled pedijatra (novorođenčadi, odojčadi, predškolske i školske dece)
  600,00
 3. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne, intravenske)
  200,00
 4. Previjanje (obrada različitih rana)
  150,00
 5. EKG (registovanje i očitavanje)
  400,00
 6. Davanje infuzije
  500,00
 7. Inhalacija (aerosol terapija)
  200,00
 8. Preventivni pregled novorođenčadi i odojčadi u prvoj godini života
  800,00
 9. Preventivni pregled dece od 1. godine do polaska u školu
  800,00
 10. Preventivni pregled školske dece i omladine
  800,00
 11. Ultrazvuk kukova (skrining)
  1.400,00
 1. Stomatološki pregled
  350,00
 2. Specijalistički pregled
  450,00
 3. Specijalistički pregled-kontrolni
  350,00
 4. Lekarsko uverenje
  1.500,00
 5. Površinska lokalna anestezija
  100,00
 6. Infiltraciona anestezija
  200,00
 7. Vađenje zuba
  1.000,00
 8. Komplikovano vađenje
  1.200,00
 9. Ispun od GJC
  700,00
 10. Lokalna aplikacija koncentrovanog hlorida
  700,00
 11. Preventivni ispun
  800,00
 12. Terapija dubokog karijesa bez ispuna
  650,00
 13. Amalganski ispun I površina
  1.000,00
 14. Amalganski ispun II površina
  1.100,00
 15. Amalganski ispun III površina
  1.200,00
 16. Nadogradnja frakturiranog zuba
  1.300,00
 17. Vitalna amputacija
  1.000,00
 18. Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba
  750,00
 19. Kompozitni ispun na prednjim zubima
  1.200,00
 20. Kompozitni ispun-na bočnim zubima
  1.500,00
 21. Nadogradnja od estetskog materijala
  1.800,00
 22. Zbrinjavanje povrede zuba satežim poremećajem strukture
  3.600,00
 23. Kompozitni inlej
  2.400,00
 24. Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
  1.000,00
 25. Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
  1.300,00
 26. Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu
  1.300,00
 27. Vađenje starnog tela iz kanala korena
  2.000,00
 28. Terapija intra i ekstra oralnih perforacija korena
  1.600,00
 29. Retretman kanapa korena (po kanalu)
  1.500,00
 30. Endodontska ter.zuba sa kompl.kanalskim sistemom po kanalu
  1.500,00
 31. Uklanjanje krunice
  350,00
 32. Cementiranje stare krunice
  400,00
 33. Selektivno brušenje zuba (po zubu)
  200,00
 34. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
  500,00
 35. Uklanjanje supragingivalnog zub.kamenca po vilici
  1.000,00
 36. Obrada paradontalnog džepa po zubu
  350,00
 37. Remotiv.i obučavanje boles.u održavanju pravilne higijene
  400,00
 38. Smanjivanje osetljivosti korena zuba po zubu
  250,00
 39. Otkrivanje oralnih žarišta
  1.200,00
 40. Fiksacija zuba kompozit.materijalom po zubu
  450,00
 41. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00
 42. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Funkcionalna analiza okluzije
  1.000,00
 2. Parcijalna akrilatna proteza
  10.000,00
 3. Totalna akrilatna proteza
  12.000,00
 4. Totalna proteza sa metalnom bazom
  22.000,00
 5. Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
  22.000,00
 6. Imedijatna totalna proteza
  6.000,00
 7. Reparatura proteze prelom ploče
  800,00
 8. Dodatak zuba u protezi
  1.000,00
 9. Dodatak kukice u protezi
  1.000,00
 10. Podlaganje proteze-indirektno
  1.800,00
 11. Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
  1.800,00
 12. Privremena kruna
  850,00
 13. Fasetirana krunica
  3.600,00
 14. Livena krunica
  3.000,00
 15. Metalokeramička krunica
  6.000,00
 16. Parcijalna skeletna proteza sa atečmenima
  20.000,00+atečmenima
 17. Izrada i analiza studijskog modela
  1.100,00
 18. Livena nadogradnja od legure srebro paladijuma - dvokorena
  2.100,00
 19. Livena nadogradnja od legure srebro paladijuma - trokorena
  2.500,00
 20. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00
 21. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00
 22. Namenska (frezovana) metalokeramička krunica
  7.000,00
 23. Valplast proteza (termosens)
  22.000,00
 24. Retencioni elementi (drikeri)
  2.000,00
 1. Utvrđivanje stanja potpornih tkiva zuba prim.par.indexa-utvrđ.stanja higijene usta i zuba primenom indexa
  230,00
 2. Uklanjanje grubih poremećaja u okluziji
  320,00
 3. Analiza i dejstva biohemijskih sila - otkrivanje traumat. kont.zuba
  200,00
 4. Smanjenje osetljivosti korena zuba (po zubu)
  250,00
 5. Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
  400,00
 6. Modifikovana Widmanova režanj operacija u leč.par.po zubu
  1.800,00
 7. Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od par.po zubu
  250,00
 8. Primena transplantata vezivnog tkiva i periosta u leč.par.po zubu
  6.200,00
 9. Specifično vođena regeneracija par.uz primenu membrana po zubu
  2.500,00
 10. Bisekcija zuba
  1.250,00
 11. Primena koštanog implanta ili transpl.u terapiji infrakoštanih parod.džepova, po zubu ( bez materijala)
  900,00+materijal
 12. Produženje kliničke krune po zubu
  1.600,00
 13. Lateralno pomeren režanj
  2.500,00
 14. Režanj "dupla papila" po zubu
  2.500,00
 15. Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju prod.vestibuluma, prekrivanje ogolićenih korenova zuba i proš.gingive
  3.200,00
 16. Apikalno pomeren režanj pune ili poludebljine (po zubu)
  2.200,00
 17. Intralezijska i perilezijska aplikacija leka
  250,00
 18. Uklanjanje krusta, pokrova krusta i nekrotičkih naslaga
  320,00
 19. Kiretaža oralne sluzokože
  350,00
 20. Kauterizacija tkiva
  350,00
 21. Eliminacija iritacija oralne sluzokože
  400,00
 22. Hiruška terapija zuba u nicanju (cirkumzicija)
  1.600,00
 23. Plastika plika i frenuluma
  3.200,00
 24. Uklanjanje hipertrofične mukoze
  3.200,00
 25. Uklanjanje konaca
  650,00
 26. Davanje injekcije u terapeutske i dijagnostičke svrhe
  650,00
 27. Uklanjanje mukoznih cista
  2.500,00
 28. Selektivno brušenje zuba (po zubu)
  200,00
 29. Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
  500,00
 30. Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
  1.000,00
 31. Obrada parodontalnog džepa po zubu
  350,00
 32. Otkrivanje oralnih žarišta
  1.200,00
 33. Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
  450,00
 34. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00
 35. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Resekcija jednokorenog zuba
  4.000,00
 2. Resekcija dvokorenog zuba
  5.000,00
 3. Resekcija trokorenog zuba
  10.000,00
 4. Hemisekcija i disekcijazuba
  2.500,00
 5. Hiruško vađenje zuba
  2.500,00
 6. Hiruško vađenje impaktiranog umnjaka
  5.000,00
 7. Hiruško vađenje impaktiranog očnjaka
  6.000,00
 8. Uklanjanje mukoznih cista
  2.500,00
 9. Uklanjanje manjih viličnih cista
  3.500,00
 10. Uklanjanje većih viličnih cista
  4.000,00
 11. Hiruško lečenje osteomilitisa - M.F.regije
  4.400,00
 12. Hiruško lečenje ekstraoralnih . dentogenih fistula
  6.000,00
 13. Vestibuloplastika po vilici
  5.000,00
 14. Nivelacija alveolarnog grebena(po kvadrantu)
  3.000,00
 15. Revizija sinusa-Calvel-JTuc
  6.000,00
 16. Uklanjanje mukokelesinusa
  5.000,00
 17. Odstranjenje kalkulusa iz izvodnog kanala pljuvačne žlezde
  3.200,00
 18. Kiretaža oralne sluzokože
  350,00
 19. Kauterizacija tkiva
  350,00
 20. Cirkumzicija
  1.600,00
 21. Plastika plika i frenuluma
  3.500,00
 22. Uklanjanje hipertofične mukoze
  3.500,00
 23. Uklanjanje konca
  650,00
 24. Davanje inekcije terapijske i dijagnostičke svrhe
  650,00
 25. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00
 26. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Specijalistički pregled
  450,00
 2. Kontrolni specijalistički pregled
  350,00
 3. Izrada i analiza studijskog modela
  1.100,00
 4. Analiza ekstraoralne telerentgenoradiografije glave
  850,00
 5. Aktivni pokretni ortodontski aparat
  7.500,00
 6. Funkcionalni ortodontski aparat
  11.000,00
 7. Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
  750,00
 8. Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
  1.200,00
 9. Fiksni ortodontski aparat sa prstenovima i bravicama
  36.000,00
 10. Retencioni aparat - pozicioner
  6.000,00
 11. Lepljenje briketa (izgubljenog)
  1.000,00
 12. Cementiranje prstena (izgubljenog)
  1.000,00
 13. Drugo mišljenje lekara stomatologa na zahtev pacijenta
  1.000,00
 14. Drugo mišljenje lekara specijaliste stomatologa na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Rentgenografija zuba intraoralno
  350,00
 2. Ortopantomogram
  1.000,00
 3. Telerendgen
  1.000,00
 1. Pregled radi utvrđivanja opšte zdravstvene sposobnosti učesnika u sportu
  2.000,00
 2. Pregled radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti učesnika u sportu
  2.500,00
 3. Antropometrijsko merenje (visina, težina,BMI,% masti)
  800,00
 4. Pregled lekara specijaliste sportske medicine
  1.600,00
 5. Terapijski dan sa kineziterapijom
  1.200,00
 6. Terapijski dan bez kineziterapije
  800,00
 7. EKG
  400,00
 8. ESW terapija
  2.000,00
 9. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne bez cene leka)
  200,00
 10. Previjanje do 3 šava
  150,00
 11. Previjanje od 3 -10 šavova
  350,00
 12. Previjanje preko 10 šavova
  500,00
 13. Punkcija zgloba
  1.000,00
 14. Ispitivanje kompl. funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sistema sportista- direktnim metodama
  3.000,00
 15. Ispitivanje kompl. funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sistema sportista i biohemijskih analiza - direktnim metodama
  3.500,00
 16. Ispitivanje osnovnih funkcionalnih parametara kardiorespiratornog sisitema indirektnim metodama uz EKG monitoring
  2.500,00
 1. Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)
  50.00
 2. Uzorkovanje krvi (venepunkcija) - bez antikoagulansa
  50.00
 3. Uzorkovanje krvi (venepunkcija) - sa antikoagulansa
  50.00
 4. Uslužno uzorkovanje u kućnim uslovima
  300.00
 5. Uslužno uzorkovanje van zdravstvene ustanove
  300.00
 6. Sedimentacija eritrocita (Se)
  60.00
 7. Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR)
  200.00
 8. Krvna slika (ER, LE, HT, Hb, TR, LeF)
  300.00
 9. Leukocitarna formula (LeF) - ručno
  100.00
 10. Određivanje broja leukocita (LE)
  50.00
 11. Određivanje broja trombocita u krvi (TR)
  100.00
 12. Određivanje broja retikulocita u krvi - mikroskopiranje
  100.00
 13. Vreme krvarenja (Duke)
  50.00
 14. Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) u plazmi
  100.00
 15. Protrombinsko vreme (PT)
  200.00
 16. Celokupni pregled urina - ručno
  70,00
 17. Sediment urina
  70,00
 18. Fibrinogen u plazmi
  100.00
 19. Glukoza u serumu
  70,00
 20. Urea u serumu
  70,00
 21. Kreatinin u serumu
  90,00
 22. Mokraćna kiselina u serumu
  90,00
 23. Holesterol (ukupan) u serumu
  100,00
 24. Holesterol HDL – u serumu
  200.00
 25. Trigliceridi u serumu
  100,00
 26. Bilirubin (ukupan) u serumu
  60,00
 27. Bilirubin (direktan) u serumu
  60,00
 28. AST (L- aspartat aminotransferaza) u serumu
  100,00
 29. ALT (L- alanin aminotransferaza) u serumu
  100,00
 30. Alkalna fosfataza (ALP) u serumu
  100,00
 31. Gama GT (gama-glutamil transferaza) u serumu
  100,00
 32. Proteini (ukupni) u serumu
  60,00
 33. Albumin u serumu
  100,00
 34. Gvožđe u serumu
  70,00
 35. UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
  75,00
 36. TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu
  75,00
 37. Natrijum u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00
 38. Kalijum u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00
 39. Hloridi u serumu, jonselektivnom elektrodom (JSE)
  100,00
 40. Kalcijum u serumu
  60,00
 41. Fosfor neorganski u serumu
  60,00
 42. Alfa - amilaza u serumu
  100,00
 43. Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu
  100,00
 44. Hemoglobin A1c (glikolizirani hemoglobin, HbA1c) u krvi
  500,00
 45. C - reaktivni protein ( CRP) u serumu
  300,00
 46. Alfa- amilaza u urinu
  100,00
 47. Test na trudnoću u urinu
  200,00
 48. Hemoglobin (krv) (FOBT) u fecesu - imunohemijski
  300,00
 49. Nesvarena mišićna vlakna u fecesu
  80,00
 50. Skrob u fecesu
  80,00
 51. Masti u fecesu
  80,00
 52. Holesterol, LDL - u serumu sa izračunavanjem
  100,00
 53. Celokupni hemijski pregled, relativna gustina i sediment urina-automatski sa digitalnom protočnom mikroskopijom
  240,00
 54. Kreatin kinaza (CK) u serumu
  100,00
 55. Prostata specifični antigen - PSA
  700,00
 1. Prvi pregled izabranog lekara
  700,00
 2. Ponovni pregled izabranog lekara
  600,00
 3. Davanje injekcije
  200,00
 4. Davanje intravenske injekcije
  300,00
 5. Davanje infuzije
  500,00
 6. Previjanje do 3 šava
  150,00
 7. Previjanje od 3 do 10 šavova
  350,00
 8. Previjanje preko 10 šavova
  500,00
 9. Skidanje šavova sa previjanjem do 3 šavova
  300,00
 10. Skidanje šavova sa previjanjem od 3 do 10 šavova
  400,00
 11. Skidanje šavova sa previjanjem više od 10 šavova
  600,00
 12. Ispiranje uha
  300,00
 13. EKG
  400,00
 14. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00
 15. Lekarska potvrda iz uvida u zdr. karton na donetom obrascu
  1.000,00
 16. Obrada za LK na lični zahtev ili zahtev poslodavca
  5.000,00
 17. Lekarsko uverenje za državljanstvo
  2.400,00
 18. Lekarsko uverenje za podizanje kredita
  3.000,00
 19. Duplikat lekarskog uverenja
  2.000,00
 20. Ostala uverenja (telefon)
  2.000,00
 21. Kopija e-kartona ili papirnog kartona na lični zahtev
  200,00
 22. Drugo mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00
 23. Drugo mišljenje lekara specijaliste opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Pregled vidnog polja na kompjuterizovanom perimetru po oku
  1.000,00
 2. Pregled lekara specijaliste - oftalmologa
  1.600,00
 3. Ispitivanje vidne oštrine
  500,00
 4. Tonometrija (IOP)
  500,00
 5. Egzoftalmometrija
  300,00
 6. Pregled očnog dna
  500,00
 7. Dnevna kriva
  700,00
 8. Ekstrakcija stranog tela
  1.000,00
 9. Subkonjuktivalne injekcije
  500,00
 10. Skijaskopija
  500,00
 11. Širmerov test
  700,00
 12. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste - uho, grlo i nos
  1.600,00
 2. Audiometrijsko ispitivanje sluha
  400,00
 3. Bitermalni kalorijski test
  400,00
 4. Audiovestibuloško veštačenje
  1.000,00
 5. Ispitivanje timpanometrijske funkcije E. Tube
  500,00
 6. Politzer produvavanje faringealne tube
  150,00
 7. Čišćenje ceruma i ispiranje vodom
  300,00
 8. Aplikacija leka u nos ili u uvo - deca
  500,00
 9. Aplikacija leka u nos ili u uvo - odrasli
  500,00
 10. Aspiracija sekreta po Pratezu
  250,00
 11. Štrajfna u uvo sa lekom - odrasli
  500,00
 12. Štrajfna u uvo sa lekom - deca
  500,00
 13. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Kozmetičko - dermatološke usluge
  2.000,00
 2. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste
  1.600,00
 3. Dermatoskopija
  1.000,00
 4. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Prvi i kontrolni pregled lekara specijaliste - neuropsihijatra
  1.600,00
 2. Psihološki pregled
  1.000,00
 3. Psihološko testiranje - eksploracija ličnosti
  1.500,00
 4. Psihološko testiranje - procena organskog oštećenja
  1.500,00
 5. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. RTG kičme i kostiju u dva pravca po snimku
  500,00
 2. RTG snimak pluća
  700,00
 3. RTG snimak urotrakta po snimku
  500,00
 4. UZ gornjeg abdomena i bubrega
  1.400,00
 5. UZ bešike, prostate i rezidualni urin
  1.400,00
 6. UZ dojke
  1.800,00
 7. UZ štitne žljezde, testisa i mekih tkiva
  1.800,00
 8. Mamografija
  2.000,00
 9. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Ehokardiografija
  2.500,00
 2. Ergometrijski test
  2.000,00
 3. Pregled plućne funkcije
  2.000,00
 4. Pregled lekara specijaliste
  1.600,00
 5. Pregled lekara specijaliste - pulmolog
  1.600,00
 6. EKG
  400,00
 7. Davanje injekcije (subkutane, intramuskularne bez cene leka)
  200,00
 8. Davanje intravenske injekcije (bez cene leka)
  300,00
 9. Davanje infuzije
  500,00
 10. Inhalacija, aerosol terapija
  500,00
 11. Spirometrija
  600,00
 12. Dopler karotida
  2.500,00
 13. 24 časa holter krvnog pritiska
  2.000,00
 14. 24 časa holter EKG
  3.000,00
 15. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Pregled lekara specijaliste - fizikalne medicine
  1.600,00
 2. Laseroterapija koju izvodi lekar
  500,00
 3. Ultrazvučna denzitometrija
  1.500,00
 4. Terapijski dan sa kineziterapijom
  1.200,00
 5. Terapijski dan bez kineziterapije
  800,00
 6. Usluge fizioterapeuta po zahtevu korisnika
  400,00
 7. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Ginekološki pregled
  1.600,00
 2. Kolposkopski pregled
  1.000,00
 3. Uzimanje PA brisa
  500,00
 4. Uzimanje vaginalnog sekreta
  300,00
 5. Uzimanje cervikalnog i dr. brisa
  500,00
 6. Ultrazvučni pregled
  2.000,00
 7. Elektrokoagulacija ranice na grliću
  6.000,00
 8. Biopsija grlića materice
  5.000,00
 9. Polipektomija
  5.000,00
 10. Stavljanje spirale
  5.000,00
 11. Vađenje spirale
  5.000,00
 12. Instrumentalno vađenje spirale
  8.000,00
 13. Krioterapija
  1.000,00
 14. Odstranjivanje manjih kondiloma vulve
  7.000,00
 15. Analiza PAP brisa
  300,00
 16. Analiza stepena vaginalne čistoće
  200,00
 17. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00
 1. Privremeno skladištenje i tretman medicinskog otpada po kilogramu
  200,00
 2. Privremeno skladištenje i tretman infektivnog medicinskog otpada na mesečnom nivou preko 100 kg (po jednom kg)
  2.000,00
 1. Prvi pregled lekara u kućnim uslovima
  1.500,00
 2. Kontrolni pregled u kućnim uslovima
  1.000,00
 3. Davanje injekcija u kućnim uslovima (intramuskularno, intravenski, subkutano)
  500,00
 4. Davanje injekcija u kućnim uslovima sa pacijentovim ampulama
  200,00
 5. Uključivanje infuzije
  700,00
 6. Previjanje u kućnim uslovima do 3 cm
  500,00
 7. Previjanje u kućnim uslovima do 3-10 cm
  700,00
 8. Previjanje u kućnim uslovima preko 10 cm
  1.000,00
 9. Plasiranje urinarnog katetera u kućnim uslovima
  500,00
 10. Skidanje šava do 3 cm plus previjanje
  600,00
 11. Skidanje šava do 10 cm plus previjanje
  800,00
 12. Skidanje šava preko 10 cm plus previjanje
  1.200,00
 13. Lekarsko uverenje na lični zahtev, sud
  3.000,00
 14. Lekarsko uverenje na lični zahtev za smeštaj u dom za stare, ustanove socijalne zaštite
  2.400,00
 15. Lekarska potvrda iz uvida u zdravstveni karton
  500,00
 16. Lekarsko uverenje za osiguravajući zavod
  3.000,00
 17. Drugo stručno mišljenje lekara opšte medicine na zahtev pacijenta
  1.000,00
 18. Drugo mišljenje lekara specijaliste na zahtev pacijenta
  1.600,00