Javne nabavke

 

Poziv za podnošenje ponuda MN 8-17 Radne uniforme

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 06.07.2017.

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.07.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 34-17 Reagensi i kivete za hemostazu

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 18.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 18.07.2017.


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 33-17 Lekovi

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi 19.06.2017.

Obaveštenje o obustavi javne nabavke 19.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 32-17 High intensity laser

Konkursna dokumentacija 

Odluka o obustavi 26.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


Poziv za podnošenje ponuda JN 31-17 Kompresori

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 07.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.07.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 30-17 Aparat za OPT telerendgen sa medicinskim laserskim štampačem

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi 16.07.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 07.07.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda MNU 8-17 Usluge tekućih popravki i održavanja liftova

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 30.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 09.06.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 09.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 28-17 Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 18.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacija 19.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 02.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 31.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 31.07.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 29-17 Štampani obrasci

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 20.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.07.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 27-17 Stomatološki materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 16.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 05.06.2017.

Izmena poziva 05.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 11.07.2017.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 21.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 7

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 16

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 19

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 26

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 6

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 20

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 24

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 25

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 23

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 22

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 17

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovorima 02.08.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 10

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 14

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 18

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 18

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 21

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 21

Ispravka obaveštenje o izdavanju narudžnenice partija 14

Ispravka obaveštenje o izdavanju narudžnenice partija 10


Poziv za podnošenje ponuda MN 7-17 Produženje licenci za mrežnu zaštitu informacionih sistema

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 30.05.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 25-17 Test trake za pregled urina

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 19.06.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 1

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 2 25.07.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 26-17 Lab. reagensi i potrošni materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor konkursne dokumentacije 13.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 23.06.2017.

Obaveštenje o zakljčenom okvirnom sporazumu 07.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 11.07.2017

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 12.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 12.07.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 12.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 1 13.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 1 partija 2 13.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 25.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 2 partija 2 26.07.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 1 partija 3 03.08.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda MNU 7-17 Održavanje i razvoj postojećih softverskih sistema

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 30.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MNU 6-17 Održavanje klima

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 23.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 4, 31.05.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 24-17 Pranje veša

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 12.06.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 12.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 23-17 Oftalmološki aparati

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 29.05.2017.

Izmena poziva 29.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 29.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 30.05.2017.

Odluka o obustavi 20.06.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. partija 1

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke. partija 2


Poziv za podnošenje ponuda MNU 4-17 Elektrousluge

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1 19.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 19.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 1 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 2 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 3 19.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MNU 5-17 Usluge održavanja medicinskih aparata

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 09.05.2017.

Odluka o obustavi, partija 3, 09.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 23.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice, partija 2. 23.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 17-22 Aparat za fizikalnu terapiju

Konkursna dokumentacija


Poziv za podnošenje ponuda JN 21-17 Vage

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 22.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 20-17 Kolposkop

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 18.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 19-17 CTG aparati

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 10.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora 17.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 18-17 Audio aparati

  • Call centar 021 4879 000
  • Termini zakazivanja
  • Vanstandardne usluge - cenovnik
  • Izaberite lekara
  • Centar za prevenciju
©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade