Javne nabavke

 

Poziv za podnošenje ponuda JN 34-17 Reagensi i kivete za hemostazu

Konkursna dokumentacija


Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JN 33-17 Lekovi

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi 19.06.2017.

Obaveštenje o obustavi javne nabavke 19.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 32-17 High intensity laser

Konkursna dokumentacija 


Poziv za podnošenje ponuda JN 31-17 Kompresori

Konkursna dokumentacija


Poziv za podnošenje ponuda JN 30-17 Aparat za OPT telerendgen sa medicinskim laserskim štampačem

Konkursna dokumentacija


 Poziv za podnošenje ponuda MNU 8-17 Usluge tekućih popravki i održavanja liftova

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 30.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 09.06.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 09.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 28-17 Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 18.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacija 19.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 02.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 29-17 Štampani obrasci

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 20.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 27-17 Stomatološki materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 16.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 05.06.2017.

Izmena poziva 05.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MN 7-17 Produženje licenci za mrežnu zaštitu informacionih sistema

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 30.05.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 25-17 Test trake za pregled urina

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 19.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 26-17 Lab. reagensi i potrošni materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor konkursne dokumentacije 13.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 23.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda MNU 7-17 Održavanje i razvoj postojećih softverskih sistema

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 30.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 05.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MNU 6-17 Održavanje klima

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 23.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, partija 4, 31.05.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 24-17 Pranje veša

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 08.06.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 12.06.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 12.06.2017.


 Poziv za podnošenje ponuda JN 23-17 Oftalmološki aparati

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 29.05.2017.

Izmena poziva 29.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 29.05.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 30.05.2017.

Odluka o obustavi 20.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MNU 4-17 Elektrousluge

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 12.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1 19.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 19.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 1 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 2 19.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partija 3 19.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda MNU 5-17 Usluge održavanja medicinskih aparata

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 09.05.2017.

Odluka o obustavi, partija 3, 09.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2 23.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice, partija 2. 23.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 17-22 Aparat za fizikalnu terapiju

Konkursna dokumentacija


Poziv za podnošenje ponuda JN 21-17 Vage

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 22.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 20-17 Kolposkop

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 18.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 19-17 CTG aparati

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 10.05.2017.

Odluka o dodeli ugovora 17.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 18-17 Audio aparati

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 03.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.05.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke partija 1, 26.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 4 30.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 5 30.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 17-17 Defibrilator

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 07.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 16-17 EKG aparat

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 25.04.2017.

Odluka o dodeli ugovora 09.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 15-17 Sanitetski materijal

Konkursna dokumentacija

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 13.04.2017.

Izmena poziva za podnošenje ponuda 13.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 13.04.2017.

Odgovor u vezi konkurdne dokumentacije 21.04.2017.

Odgovor u vezi konkurdne dokumentacije 24.04.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 26.04.2017.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 28.04.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 28.04.2017.

Odgovor u vezi konkursne dokumentacije 04.05.2017.

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 04.05.2017.

Izmena konkursne dokumentacije 04.05.2017.

Odluka o obustavi za partije 30 i 34 07.06.2017.

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma


Poziv za podnošenje ponuda JN 14-17 Lekovi

Konkursna dokumentacija

Ispravka konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 08.05.2017.

Odluka o obustavi, partija 2, 08.05.2017.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke partija 2 19.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1, 25.05.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3, 25.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice, partija 1, 25.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice, partija 3, 25.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda JN 13-17 Testovi za okultno krvarenje

Konkursna dokumentacija

Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 21.04.2017.

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 10.05.2017.

Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 15.05.2017.

  • Call centar 021 4879 000
  • Termini zakazivanja
  • Vanstandardne usluge - cenovnik
  • Izaberite lekara
  • Centar za prevenciju
©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade