Kontakt

 

Adresa: Bulevar cara Lazara 75, 21102 Novi Sad

Direktor

Prim. dr Veselin Bojat, hirurg-ortoped
Telefon: 021/4879-020, fax 021/466-297
e-mail: menadzment@dzns.rs
  
Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost
dr Ljerka Popov
Telefon: 021/4879-015
e-mail: popov.ljerka@dzns.rs
 
Pomoćnik direktora za finansije
Svetlana Vukalović dipl. ecc
Telefon: 4879-018
email: vukalovic.svetlana@dzns.rs
 
Pomoćnik direktora za pravne poslove
dipl.prav Nebojša Dragić
Telefon: 021/4879-013
e-mail: dragic.nebojsa@dzns.rs
 
Stručni saradnik za unapređenje kvaliteta,
projekte, strateška pitanja i razvoj
dr Nina Smiljanić
Telefon: 021/4879-034
e-mail: smiljanic.nina@dzns.rs
 
Poslovni sekretar
Alina Basarić
Telefon: 021/4879-020
e-mail: menadzment@dzns.rs
 
Koordinator odseka za komunikaciju sa javnošću
PR Zorka Baković
Telefon: 021/4879-012
Mobilni:064 81-89-830
e-mail: bakovic.zorka@dzns.rs
e-mail: domzdravljanspr@gmail.com
 
Odsek za odnose sa javnošću
PR Olga Ješić
Telefon: 021/4879-022
e-mail: jesic.olga@dzns.rs
 
 
1. Služba opšte medicine
načelnik dr Tatjana Egić
Telefon: 021/4879-781
e-mail: egic.tatjana@dzns.rs
 
glavna sestra vms Dušica Miodragović
Telefon: 021/4879-781
 
2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece
načelnik: dr Vesna Vuleković
Telefon: 021/4879-728
e-mail: vulekovic.vesna@dzns.rs
 
glavna sestra: Biljana Češljević
Telefon: 021/4879-728
 
3. Služba zdravstvene zaštite žena
načelnik: dr Ljiljana Stanišić
Telefon: 021/4879-770
e-mail: stanisic.ljiljana@dzns.rs
 
glavna sestra vms Milica Mrđa
Telefon: 021/4879-770
 
4. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
načelnik: dr Stevan Dražin
Telefon: 021/4879-541
e-mail: drazin.stevan@dzns.rs
 
glavna sestra Dragana Stanković
Telefon: 021/4879-541
 
5. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika 
načelnik: prim. dr sci. med. Olesja Nedić
Telefon: 021/4879-810
e-mail: nedic.olesja@dzns.rs
 
glavna sestra vms Biljana Momirov
Telefon: 021/4879-810
 
6. Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost 
načelnik: dr Olgica Jukić-Neatnica
Telefon: 021/4879-846
e-mail: neatnica.olgica@dzns.rs
 
glavna sestra vms Zora Krstin
Telefon: 021/4879-846
 
7. Služba laboratorijske dijagnostike
načelnik: dr med. Ksenija Škorić
Telefon: 021/4879-827
e-mail: skoric.ksenija@dzns.rs
 
glavna sestra Marijana Mirković
Telefon: 021/4879-827
 
8. Služba kućnog lečenja
načelnik: dr Tatjana Pokuševski
Telefon: 021/4879-821
e-mail: pokusevski.tatjana@dzns.rs
 
glavna tehničar: Ljuban Gazepov
Telefon: 021/4879-821
 
9. Služba patronaže
načelnik: vms Kristina Nedeljković
Telefon: 021/4879-822
e-mail: nedeljkovic.kristina@dzns.rs
 
glavna sestra: vms Spomenka Krajišnik
Telefon: 021/4879-822
 
10. Služba za tehničke poslove 
načelnik: dipl. inž. Predrag Đorđić
Telefon: 021/4879-073
e-mail: djordjic.predrag@dzns.rs
 
11. Služba za pravne i ekonomske poslove 
načelnik: dipl.pravnik Goran Perić
Telefon: 021/4879-014
e-mail: peric.goran@dzns.rs
 
Centar za prevenciju
koordinator, vms Vesna Imbronjev
adresa: Rumenačka 102
Telefon: 021/479-06-68
e-mail: cpznovisad@gmail.com
©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade