Izabrani lekar

  • dr Aleksandra Mančev
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Rumenačka,

Adresa: Rumenačka 102, Novi Sad 21102, Serbia,

Email: mancev.aleksandra@dzns.rs

Telefon: 021/4879-312

Timska sestra: Branislava Banjac

Rođena 1970. godine u Novom Sadu. Specijalizacija medicine sporta diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1996.godine. 1997. godine se zaposlila u Doma zdravlja „Novi Sad“ u Službi opšte medicine u Novom Sadu kao lekar opšte prakse. 2005.godine stekla zvanje Specijaliste medicine sporta. Trenutno, i dalje u Doma zdravlja „Novi Sad“ u Službi opšte medicine u Novom Sadu kao lekar opšte prakse. Udata, majka tri deteta.