Izabrani lekar

  • dr Anka Riđički
  • specijalista medicine rada

Lokacija: Odeljenje preventive,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad,

Funkcija: Šef odeljenja

Email: ridjicki.anka@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra: Tanja Rupar

Biografija

Rođena sam 1964. godine u Žablju. Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1990. godine. Zasnovala sam radni odnos u Domu zdravlja “Bečej“ 1992. godine. Takođe sam radila u Hitnoj službi Doma zdravlja u Bečeju. Od 2000.godine sam raspoređena na radno mesto Načelnika Hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja u Bečeju. Specijalistički ispit sam položila 12.01.2004. godine. Obavljala sam poslove specijaliste medicine rada u Dispanzeru medicine rada Doma zdravlja u Bečeju. Imenovana sam u predsedništvo sekcije iz Medicine rada za Vojvodinu. 2006. godine sam zasnovala radni odnos u Domu zdravlja “Novi Sad“ i radim u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika. Obavljala sam dopunski rad na poslovima Zamenika člana lekarske komisije u Prvostepenoj lekarskoj komisiji u Novom Sadu u periodu od 01.01.2007. do 30.09.2008. godine