Izabrani lekar

  • dr Danijela Stojnović
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Futog,

Adresa: Proleterska 5, Futog,

Email: stojnovic.danijela@dzns.rs

Telefon: 021/893-663, lokal 103

Timska sestra: Smiljka Škorić

Rođena sam u Gnjilanu 1987. godine. Osnovne studije medicine sa stručnim nazivom –doktor medicine, završila sam na Medicinskom fakultetu u Prištini – Kosovska Mitrovica, 2015. godine. Od 01.01.2019. zaposlena sam u Domu zdravlja “Novi Sad” u Službi opšte medicine. Član sam Lekarske komore Srbije.