Izabrani lekar

  • dr Gordana Stanišić Živković
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Petrovaradin,

Adresa: Jože Vlahovića 8, Petrovaradin, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja opšte medicine

Email: stanisic.gordana@dzns.rs

Telefon: 021/6758-340

Timska sestra: Ljubica Kuljančić

Rođena je 1969. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizaciju iz Opšte medicine završila je 2008. godine takođe na Medicnskom fakultetu Novom Sadu. U Domu zdravlja „Novi Sad“ je zaposlena od 2001. godine. U periodu od od 2001. do 2003. godine je radila u ambulanti u Sremskim Karlovcima, a od 2003. radi u ambulanti u Petrovaradinu, prvo kao doktor medicne, a potom kao specijalista opšte medicine. Udata je, ima dvoje dece. Član je lekarske komore Srbije.