Izabrani lekar

  • dr Jovanka Radikin
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Telefon:

Timska sestra:

Rođena 1986. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Mihajlo Pupin“ je završila u Veterniku 2001. godine i za postignut odličan uspeh tokom školovanja dobila je diplomu „Vuk Karadžić“. Srednju medicinsku školu „7. April“ završila je 2005. godine u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Iste godine upisuje Medicinski fakultet, takođe u Novom Sadu. U toku studija napisala je jedan naučno-istraživački rad iz oblasti neurologije, koji je izlagan na Kongresu studenata Biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem 2013. godine. Dana 10.07.2014. godine završila je studije sa položenim svim predviđenim ispitima i izlaganjem završnog diplomskog rada za koji je dobila najvišu ocenu, a konačan prosek ocena je 8.02. Radila je u Domu zdravlja “Titel” na random mestu doktora medicine u periodu od 04.06.2016. do 30.05.2017. a od 01.06.2017. je zaposlena u Domu zdravlja “Novi Sad” kao lekar opšte medicine.

Duže odsustvo