Izabrani lekar

  • dr Marijana Onču-Bakić
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Sremska Kamenica,

Adresa: Vojvode Putnika 5, Sremska Kamenica,

Email: oncu.marijana@dzns.rs

Telefon: 021/461-190

Timska sestra: Danijela Jockov