Izabrani lekar

  • dr Mirjana Kolundžić
  • specijalista opšte medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Liman,

Adresa: Bulevar cara Lazara 77, Novi Sad 21102, Serbia,

Funkcija: Načelnik Službe opšte medicine

Email: kolundzic.mirjana@dzns.rs

Telefon:

Timska sestra:

Studirala je na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i diplomirala 2001 god. Nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog državnog ispita, juna 2002. god zaposlila sam se u Domu zdravlja „Đorđe Bastić“ u Srbobranu u kom je radila do oktobra 2002. godine kada je prešla u Domu zdravlja „Novi Sad“ u kome radim do danas. Do 2005. godine je radila je u odeljenju „Begeč“.

Po dobijanju specijalizacije iz opšte medicine 2005. godine prelazi u odeljenje „Rumenka“ u kojoj je obavljala funkciju šefa odeljenja do 2008. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita iz oblasti opšte medicine od 2008. do 2012. godine radila je u odeljenju „Jugovićevo“. Od 2012. godine zbog potreba službe prelazi u odeljenje „Rumenačka“ gde radi i danas. Član je komisije za unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada Službe opšte medicine Doma zdravlja „Novi Sad“.