Izabrani stomatolog

  • dr Suzana Kostić
  • doktor stomatologije

Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj,

Adresa: Zmaj Ognjena Vuka 19, Novi Sad, Serbia,

Funkcija: Šef odeljenja opšte stomatologije sa pripadajućim RTG kabinetima

Email: kostic.suzana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-418

Timska sestra: Biljana Zejak, Telefon: 021/4879-418

Biografija

Diplomirala 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, odsek stomatologija. Zaposlena u Domu zdravlja „Novi Sad“ od 2001. godine. Član Lekarske Komore.