Izabrani lekar

  • dr Tatjana Štrbac
  • doktor medicine

Lokacija: Novo Naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: strbac.tatjana@dzns.rs

Telefon: 021/4879-247

Timska sestra: Ivana Milankov

Biografija

Rođena je 1984. godine u Loznici, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju Vuk Karadzić. 2003. je upisala Medicinski fakultet u Novom sadu, koji je završila s prosečnom ocenom 8.46. Od oktobra 2015. godine je zaposlena u DZ „Novi Sad“, odeljenje Bistrica.