Izabrani lekar

  • dr Violeta Spasojević
  • doktor medicine

Služba opšte medicine

Lokacija: Novo naselje,

Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića, Novi Sad, Serbia,

Email: spasojevic.violeta@dzns.rs

Telefon: