DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

33-19 Aparati za fizikalnu terapiju

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 13.09.2019.

Datum poslednje promene: 25.09.2019.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija