DZNS Tenderi logo

Javne nabavke

JN 13-19 Stomatološki materijal

Nazad na Tendere

Objavljeno:

Datum otvaranja: 12.04.2019.

Datum poslednje promene: 19.02.2020.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta: Dobra

Tip javne nabavke: Oblikovana po partijama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.03.2019 - Ispravka konkursne dokumentacije

09.04.2019 - Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

09.04.2019 - Odgovor u vezi konkursne dokumenacije

09.04.2019 - Izmena konkursne dokumentacije

11.04.2019 - Odgovor u vezi konkursne dokumentacije

09.05.2019 - Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 1

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 2

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 6

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 7

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 9

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 13

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 16

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 17

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 20

29.05.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 21

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 4

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 5

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 8

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 8a

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 10

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 11

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 12

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 14

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 15

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 19

05.06.2019 - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 18

18.06.2019 - Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 1 partija18

24.06.2019 - Obaveštenje o izdavanju narudžbenice

23.01.2020 - Obaveštenje o izdavanju narudžbenice partina 18

10.02.2020 - Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 2 partina 2

19.02.2020 - Obaveštenje o izdavanju narudžbenice 2