Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.04.2024. godine

1.Prethodno stanje
5.821.569,28 RSD
2.Zaduženje
97.001,71 RSD
3.Odobrenje
185.612,65 RSD
4.Novo stanje
5.910.180,22 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.04.2024. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.04.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Naknade za usluge koje Vrši UT Bg
97.001,71 RSD
Ukupno:
97.001,71 RSD