Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 17.07.2024. godine

1.Prethodno stanje
7.210.357,33 RSD
2.Zaduženje
96.008,74 RSD
3.Odobrenje
6.288.111,67 RSD
4.Novo stanje
13.402.460,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 17.07.2024. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
6.117.086,67 RSD
Ukupno:
6.117.086,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 17.07.2024. godine

1.Ostala plaćanja - MF - Nakande za usluge koje vrši UT Bg
96.008,74 RSD
Ukupno:
96.008,74 RSD