Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
11.914.762,95 RSD
2.Zaduženje
0 RSD
3.Odobrenje
5.908.918,70 RSD
4.Novo stanje
17.823.681,65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.11.2016. godine

1.Prevoz
2.647.038,75 RSD
2.Ostali indirektni poslovi
257.320,20 RSD
Ukupno:
2.904.358,95 RSD