Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
14.134.201,87 RSD
2.Zaduženje
10.057.412,00 RSD
3.Odobrenje
277.525,00 RSD
4.Novo stanje
4.354.314,87 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.12.2017. godine

1.Plate
54.171.062,07 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
209.877,46 RSD
Ukupno:
54.380.939,53 RSD