Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 20.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.677.202,37 RSD
2.Zaduženje
2.416.177,99 RSD
3.Odobrenje
3.404.062,59 RSD
4.Novo stanje
6.665.086,97 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 20.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 20.12.2017. godine

1.Lekovi, sanitetski materijal
2.107.496,73 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
9.275,00 RSD
3.Ostala plaćanja
197.846,02 RSD
Ukupno:
2.314.617,75 RSD