Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 22.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
4.796.381,22 RSD
2.Zaduženje
908.441,01 RSD
3.Odobrenje
4.409.247,48 RSD
4.Novo stanje
8.297.187,69 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 22.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 22.12.2017. godine

1.Prevoz
1.733.641,72 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.560.934,47 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
88.000,00 RSD
4.Ostala plaćanja
3.337.028,74 RSD
Ukupno:
6.719.604,93 RSD