Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 28.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.849.384,05 RSD
2.Zaduženje
2.211.202,04 RSD
3.Odobrenje
3.465.062,89 RSD
4.Novo stanje
7.103.244,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 28.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 28.12.2017. godine

1.
900.172,90 RSD
2.
6.126.708,74 RSD
Ukupno:
7.026.881,64 RSD