Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.385.441,46 RSD
2.Zaduženje
492.755,76 RSD
3.Odobrenje
716.457,00 RSD
4.Novo stanje
1.609.142,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.02.2018. godine

1.Plate
58.789.590.04 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
263.249.14 RSD
Ukupno:
59.052.839,18 RSD