Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
965.524,34 RSD
2.Zaduženje
25.000,00 RSD
3.Odobrenje
948.176,00 RSD
4.Novo stanje
1.888.700,34 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
431.627,64 RSD
Ukupno:
431.627,64 RSD