Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
5.891.890,86 RSD
2.Zaduženje
29.265,22 RSD
3.Odobrenje
885.561,26 RSD
4.Novo stanje
6.748.186,90 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.11.2017. godine

1.Prevoz
670.209,92 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.280.091,12 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.942.652,76 RSD
Ukupno:
4.892.953,80 RSD