Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 1.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
20.011.021,89 RSD
2.Zaduženje
19.150.714,98 RSD
3.Odobrenje
255.406,00 RSD
4.Novo stanje
2.115.712,91 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 1.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 1.12.2017. godine

1.Plate
54.965.800,79 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
153.712,20 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.106.169,35 RSD
Ukupno:
56.225.682,34 RSD