Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.609.142,90 RSD
2.Zaduženje
59.052.839,18 RSD
3.Odobrenje
59.061.610,09 RSD
4.Novo stanje
1.617.913,61 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.02.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
473.286,88 RSD
Ukupno:
473.286,88 RSD