Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
8.648.343.60 RSD
2.Zaduženje
2.056.753.32 RSD
3.Odobrenje
222.954.00 RSD
4.Novo stanje
6.814.544.28 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.10.2017. godine

1.Plate
53.853.607.27 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
1.346.413.59 RSD
3.Ostala plaćanja
1.648.952.18 RSD
Ukupno:
56.848.973.04 RSD