Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 2.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.422.066,80 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
2.226.276,80 RSD
4.Novo stanje
8.648.343,60 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 2.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 2.10.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.434.643,52 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
622.109,80 RSD
Ukupno:
2.056.753,32 RSD