Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
12.733.176,43 RSD
2.Zaduženje
14.750.101,35 RSD
3.Odobrenje
8.453.847,21 RSD
4.Novo stanje
6.436.922,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.01.2018. godine

1.Plate
64.124.868,05 RSD
Ukupno:
64.124.868,05 RSD