Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 3.11.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.748.186,90 RSD
2.Zaduženje
4.892.953,80 RSD
3.Odobrenje
303.609,00 RSD
4.Novo stanje
2.158.842,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 3.11.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 3.11.2017. godine

1.Plate
54.173.253,49 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
213.949,21 RSD
Ukupno:
54.387.202,70 RSD