Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.01.2018. godine

1.Prethodno stanje
6.436.922,29 RSD
2.Zaduženje
64.124.868,05 RSD
3.Odobrenje
63.631.279,93 RSD
4.Novo stanje
5.943.334,17 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.01.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.01.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
1.338.814,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
902.409,60 RSD
Ukupno:
2.241.223,80 RSD