Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
6.814.544,28 RSD
2.Zaduženje
56.848.973,04 RSD
3.Odobrenje
51.596.273.34 RSD
4.Novo stanje
1.561.844,58 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.10.2017. godine

1.Ostala plaćanja
3.780,53 RSD
Ukupno:
3.780,53 RSD