Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 4.12.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.115.712,91 RSD
2.Zaduženje
56.225.682,34 RSD
3.Odobrenje
64.964.732,27 RSD
4.Novo stanje
10.854.762,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 4.12.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 4.12.2017. godine

1.Prevoz
2.777.053,28 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.689.121,09 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
565.426,03 RSD
4.Ostala plaćanja
1.941.271,20 RSD
Ukupno:
7.972.871,60 RSD