Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.02.2018. godine

1.Prethodno stanje
1.617.913,61 RSD
2.Zaduženje
473.286,88 RSD
3.Odobrenje
9.577.415,29 RSD
4.Novo stanje
10.722.042,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.02.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.02.2018. godine

1.Prevoz
2.581.588,75 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
322.881,90 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
4.740.119,37 RSD
4.Ostala plaćanja
25.945,34 RSD
Ukupno:
7.670.535,36 RSD