Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
395.347,06 RSD
2.Zaduženje
1.163,92 RSD
3.Odobrenje
2.471.416,37 RSD
4.Novo stanje
2.865.599,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
459.911,07 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.277.409,18 RSD
Ukupno:
1.838.475,91 RSD