Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 5.10.2017. godine

1.Prethodno stanje
1.561.844,58 RSD
2.Zaduženje
3.780,53 RSD
3.Odobrenje
11.241.283,97 RSD
4.Novo stanje
12.799.348,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 5.10.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 5.10.2017. godine

1.Prevoz
2.445.962,23 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
2.313.595,37 RSD
3.Ostali indirektni troškovi
1.358.488,25 RSD
Ukupno:
6.118.045,85 RSD